ąčęėįššųųū90žMiestas yra tekstas, supintas is? nesibaigianc?io gatviu? ir pastatu? labirinto. Menine?s intervencijos gali s?i? begalini? ras?ini? redaguoti – papildyti, parys?kinti detales, parodyti kita? matymo kampa?, atskleisti pasle?ptas reiks?mes ar istorijas. Tac?iau redakcijos ne?ra baigtine?s ir nekeic?iamos – be?gant laikui miestas jas priima arba atmeta.

Ketvirtasis „Vilnius Street Art“ festivalis te?sia sostine?s erdviu? tyrine?jima?. S?iu? metu? visus projektus sieja transporto tema. Atkreipsime de?mesi? i? didz?iuli? garaz?u? pastata? krantine?je, pristatysime specialius projektus troleibusams ir eismo s?vieslente?ms, is?rais?kingos architektu?ros sovietiniu? autobusu? stoteliu? paroda? ir, z?inoma, pora? sienu? Stoties rajone.